Saltar a continguts

Sol del Solsonès

Navegació

Menú principal

Notícies

28/02/2008
Prevenció de les malalties més comunes

La salut és única. És un concepte integral de benestar físic, psíquic i social i no la simple absència de malaltia i molt menys l’absència d’un tipus de malaltia.

Imatge de complement

Amb la prevenció intentem evitar patologies moltes d’elles cròniques i prevalents que poden malmetre la nostra salut.

Moltes d’aquestes patologies afecten més freqüentment a pacients amb una malaltia mental crònica. Això és degut a què el malalt mental crònic està exposat a factors que predisposen a aquestes malalties com són les toxicomanies, el sedentarisme, una dieta inadequada, manca d’autocura i control mèdic i l’edat cada vegada més avançada del malalt mental crònic .

Les patologies més prevalents en el malalt mental crònic són:

La MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA. Malaltia crònica del pulmó que ocasiona obstrucció dels bronquis amb ofes, pulmonies, bronquitis. És la tercera causa de mort en el nostre medi. És deguda principalment a l’exposició al tabac.

Les MALALTIES CARDIOVASCULARS. Com al hipertensió arterial, les angines de pit, els infarts, els accidents vasculars cerebrals, les trombosis arterials perifèriques l’arteriosclerosi. Estan relacionades amb el sedentarisme, dietes inadequades, amb la diabetis i el tabac. Són la primera causa de mortalitat en el nostre medi.

L’OBESITAT I LES DISLIPÈMIES. Deguda al sedentarisme i a la dieta inadequada. L’obesitat predisposa a altres malalties com la diabetis, malalties cardiovasculars, respiratòries i òssies. El pacient obès té 12 vegades més risc de morir degut a l’obesitat. L’hipercolesterolèmia predisposa a les malalties cardiovasculars.

La DIABETIS. L’obesitat, el sedentarisme i la dieta inadequada predisposen a la diabetis. La diabetis a la vegada predisposa a les malalties cardiovasculars, neurològiques, renals i oftalmològiques essent la primera causa de ceguesa i d’insuficiència renal en el nostre medi.

El CÀNCER. És la segona causa de mort en el nostre medi. El càncer de pulmó és el més agressiu amb una mortalitat superior al 80% de pacients abans dels 5 anys, està molt relacionat amb el tabaquisme. Els càncers gàstrics i colo-rectals són molt freqüents i estan relacionats a dietes pobres en fruites i verdures. El càncer de mama és la primera causa de mortalitat en dones pel que cal una prevenció estricta a través de les mamografies i els controls ginecològics. El càncer de pròstata és el més freqüent en homes i es relaciona amb l’edat. Els càncers de laringe i esòfag es relacionen amb la ingesta abusiva d’alcohol i tabac i el de bufeta urinària amb el tabaquisme.

INFECCIONS. Com la grip, les pulmonies, les hepatitis i la SIDA.

ARTROSI I OSTEOPOROSI. Amb aparició de dolor crònic i limitacions de la mobilitat.

CIRROSI HEPÀTICA. Relacionada amb la ingesta d’alcohol.

Per fer una correcta prevenció d’aquestes patologies cal seguir una dieta equilibrada, evitar el tabac i l’alcohol, realitzar exercici físic regular, vacunar-se de la grip i les pulmonies i seguir un correcte control mèdic general que no inclogui solament la patologia mental sinó tots els aspectes de la salut.

Dr. Antoni Fernández Solà, medicina interna