Saltar a continguts

Sol del Solsonès

Navegació

Menú principal

Notícies

26/03/2008
Protocol de les comissions de la junta directiva

Protocol de les comissions de la junta directiva, que presenta president Enric Serra Mayà a la junta directiva per l’any 2008 en funció de l’article 24 dels presents estatuts.

El tresorer té com a funció el compliment de l’article 22.

La secretaria té la funció del compliment de l’article 23.

Em cas que el protocol sigui aprovat per la junta directiva es presentarà a l’assemblea general.

El president delega les següents responsabilitats en comissions:

a.- Comissió d’habitatge situat a la planta baixa de la Torre Viladot: Mossen Joan Clos, Ramona Barrera, Maria Rosa Armengol, Leila Ribes, monitora psicòloga Montse Simó.
Cap de la comissió: Mossen Joan Clos.

b.- Comissió d’ajuda a domicili: psicòloga Montserrat Martínez, monitora psicòloga Montse Simó, Leonor Manau.
Cap de la Comissió i seguiment dels pacients: la psicòloga Montserrat Martínez

c.- Comissió interna i tècnica del club social. Disseny, projectes i tallers: Leila Ribes, coordinadora, Montserrat Martínez, psicòloga, educador(a) social, Maria Díaz (tècnica en buscar nous projectes de subvencions), monitors: Mònica Serra i Maria Díaz. Formen part de la comissió el mossèn Joan Clos, Montse Esteve, Mònica Serra i Trini Esteve.

d.- Comissió de mitjans de comunicació, marketing i disseny gràfic: Joan Ortiz, fotografia: Lluís Closa, Suport a la Comissió: Enric Serra. Club Social: aportació d’informació.

e.- Comissió projecte PLEAS: Antoni Fernández, Juli Pérez, Leila Ribes, educadora social. Cap de la comissió i coordinador. Antoni Fernández, i Enric Serra.

f .- Comissió de familiars (pares i mares): Maria Rosa Armengol, Mari López Jurado, Montserrat Esteve Puig, Montserrat Serra Camps, Ramona Barrera, Josep Riba Marbà, Trini Esteve Romero, Encarnació García Fernández, Montse Esteve, Antoni Babià, Monserrat Seuba, Mossèn Joan Clos, Leonor Manau i Enric Serra. Cap de la Comissió: Trini Esteve Romero. Aquesta comissió aportarà les seves suggerències i problemes

g.- Comissió de finances: Josep Guix, la comptable Noemí, Enric Serra i Trini Esteve. Cap de la comissió, Josep Guix.

h.- Portaveu i relacions públiques i institucionals: president Enric Serra. Són pròpies del president les funcions de l’article 21 dels presents estatuts

Notes del president:
a) Aquestes comissions es reuniran una vegada al mes dintre del dia 1 fins el 25 de cada mes.

b) La junta directiva es reunirà el dijous últim de cada més a les 6 de la tarda a la seu social del Sol del Solsonès.

c) Les comissions tenen el deure de presentar el corresponent informe a la junta directiva

d) El president té el dret si s’escau de participar en les comissions.

APROVAT per unanimitat per l’assemblea general celebrada el dia 26 de Març.


Solsona, 26 de Març de 2008

Enric Serra Mayà,
President