Saltar a continguts

Sol del Solsonès

Navegació

Menú principal

Notícies

25/03/2010
ASSAMBLEA GENERAL DE SOCIS

El dijous dia 25 de març es va celebrar l’assemblea anual del Sol del Solsonès.

ASSAMBLEA SOCIS

En aquesta es van aprovar per unanimitat el tancament de comptes del 2009 i l’aprovació del pressupost de l’any 2010. A més es va decidir que l’entitat participarà en la fira d’entitats de Cardona el proper 17 d’abril. Els socis assistents també varen aprovar que l’associació demanés la declaració d’utilitat pública per l’interès social que té el Sol del Solsonès i que es poses en marxa tot el procés per engegar un centre especial de treball per a persones amb malaltia mental i addicions dedicat a la ceràmica. Es va decidir que la II Nit Literària i Musical de la Vall de Lord es farà el 28 d’agost, la VIII Nit Literària i Musical a Solsona serà el 23 d’octubre i la III nit Literària Musical a Cardona es durà a terme el 6 de novembre. Finalment dir, que la junta actual queda de la següent manera: Enric Serra, president; Ramona Barrera, vice-presidenta; Trini Esteve, secretaria; Josep Guix, tresorer; i com a vocals, Joan Clos, Àngel Pujol, Rosa Armengol, Sílvia Gilibets, Montserrat Obradors, Ramon Sala i Candi González. En el proper butlletí trobareu més informació sobre les activitats que es duran a terme al llarg del 2010.